Aktualnosci - PROMESA Pośrednictwo Ubezpieczeniowe - Siwik Alicja. Ubezpieczenia Brzozów. pl Grunwaldzki 5.

Przejdź do treści

Menu główne:

Nowości i ekstranowości

Czerwiec 2015

Uniwersalne Grupowe Ubezpieczenie Dzieci i Młodzieży
„Scholar 2015”
w swoim zakresie obejmuje między innymi świadczenia z tytułu:

Zgon naturalny
Zgon w wyniku NW
Trwały uszczerbek na zdrowiu w  wyniku  NW
Lekkie obrażenie ciała- następstwo urazu ciała wymagające interwencji lekarskiej w placówce medycznej, dalszego leczenia oraz co najmniej jednej wizyty kontrolnej u lekarza, które nie daje się zakwalifikować jako trwały uszczerbek na zdrowiu (z wyłączeniem interwencji stomatologicznej).
Rehabilitacja w wyniku NW- 500,00 zł oraz „Pakiet Assistance”
Pogryzienie przez psa
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby i NW
Poważne zachorowanie łącznie 21 jednostek chorobowych  w ramach pakietu nr 1 i 2

Pakiet I ( 9 jednostek): nowotwór złośliwy,  zawał serca,  udar mózgu,  niewydolność nerek,  pomostowanie naczyń wieńcowych (by-pass) , transplantacja jednego z głównych narządów, ciężkie oparzenie, śpiączka, wystąpienie choroby Creutzfeldta-Jakoba

Pakiet II ( 12 jednostek):  wszczepienie sztucznej zastawki serca,  utrata wzroku,  utrata słuchu, utrata mowy, wirusowe zapalenie wątroby typu B będące wynikiem transfuzji lub dializy,  zakażenie wirusem HIV będące wynikiem transfuzji lub dializy, sepsa vs. posocznica, wścieklizna, tężec, bąblowiec mózgu. , kleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu, borelioza ( ostatnio bardzo częste zachorowanie),

Pracownicy sanepidów ostrzegają: jest coraz więcej kleszczy, które roznoszą groźną dla zdrowia ludzi boreliozę. Potwierdzają to statystyki.
Zamglenie świadomości, zaniki pamięci, otępienie, problemy z koncentracją, bóle stawów i mięśni, spowolnienie myślenia to tylko niektóre skutki ukąszenia przez kleszcza. Choroby odkleszczowe powodują poważne powikłania w organizmie człowieka. Ukąszenie kleszcza może wywołać zapalenie opon mózgowych, boreliozę, neuroboreliozę czy przeniesienie do ludzkiego ciała larw obleńca".

W środowisku chorych na boreliozę obserwujemy całą grupę młodych ludzi, którzy dziś poruszają się o kulach, na wózkach lub są w inny sposób niepełnosprawni. Gdyby wcześniej zostali skutecznie zdiagnozowani i byli właściwie leczeni, mogliby normalnie funkcjonować, lepiej żyć. Koszty leczenia są kosztowne a świadczenie z tego tytułu może zrekompensować poniesione wydatki.

Może warto pomyśleć o tym wcześniej i wykupić ubezpieczenie dla swojego dziecka na wypadek ww zdarzeń.Czerwiec 2015. Poszerzamy naszą ofertę na korzystnych warunkach, o :
  • UBEZPIECZENIA MASZYN BUDOWLANYCH

  • UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

  • UBEZPIECZENIA FINANSOWE WADIUM ,  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY,  NALEŻYTEGO USUNIĘCIA WAD I USTEREK

26 stycznia 2011 r

Nowy Punkt Akwizycyjny

                              Brzozów,  ul. Legionistów 7

                                                                         /naprzeciwko KRUS-u/ tel. 13 42 51 249
 czynne od pon.- pt  w godz.8,00 - 15.00

26 stycznia 2011 r

BEZPIECZNI NA DRODZE super oferta dla zmotoryzowanych
* Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego  -  wysokość swiadczenia - 100 000 zł.
* Renta  z tytułu trwałej całkiowitej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego  -  wys.miesięcznej renty przez 10 lat -  1000 zł
.
* Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęsliwego wypadku komunikacyjnego - za 1%
orzecz. uszczerbku  - 100 zł.
* Pobyt w szpitalu w wyniku NWK  - za 1 dzień pobytu trwającego  4 lub więcej dni  -  100 zł.

* Pobyt w szpitalu na Oddziale Intensywnej Terapii wskutek NWK  - za 1 dzień pobytu trwającego 1 lub więcej dni   - 100  zł.

Składka roczna dla Ubezpieczonego wynosi:
- Mężczyzny  140 zł.

- Kobiety          70 zł.

w przypadku jeśli Ubezpieczony w ramach obowiązków zawodowych kieruje samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 850 kg. bądź autobusem dalekobieżnym składka roczna jest podwyższona o 50%.

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla każdego od 18 roku życia  - składka za 1
dzień tylko 1,34 zł.

Stypendialne ubezpieczenie dla Twojego dziecka  ŻAK    -   sam wybierasz wysokość stypendium jakie Twoje dziecko będzie otrzymywać jako student(a)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

26 stycznia 2011 r

POLISA DLA CIEBIE - ubezpieczenie terminowe na życie dla osób pełnoletnich , posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i które nie ukończyły 86 roku życia.
ZALETY ;
- możliwość wyboru sumy ubezpieczenia  pomiędzy 5 000 zł. a 100 000 zł.
- brak ankiety medycznej
- brak konieczności badań lekarskich
- zagwarantowana niezmienna składka do końca trwania umowy ubezpieczenia pomimo zmiany wieku i stanu zdrowia

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - OTWARTA GRUPA DLA KAŻDEGO
do której może przystąpić każdy w wieku od 18-tego do 65-tego roku życia.

*    *    *    *    *

BEZPIECZNE DZIECKO  - otwarte ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży  , możliwość wyboru różnych pakietów.

ŻAK  - ubezpieczenie stypendialne dla Twojego dziecka , klient sam wybiera wysokość stypendium jakie będzie otrzymywać jego dziecko jako student(a).


U nas, ubezpieczysz dom, samochód, życie jak również możemy Ci wybrać najlepszy i od 10 lat w czołówce rankingów Otwarty Fundusz Emerytalny

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego